โปรโมชั่น#ใครว่าการเล่นโยคะและออกกำลังกายน่าเบื่อ มาลองเรียนกับ Eclipse Studio Bkk ซิคะ


นักศึกษา 10 ครั้ง 1,900 บาท
เงื่อนไข
1. คูปองมีอายุ 1 ปี จากวันที่ซื้อ
2. สามารถแชร์กับเพื่อนได้
3. สามารถเข้าเรียนได้ทุกคลาสตามตารางเรียน
4. ไม่มีค่าสมาชิก และค่าแรกเข้า