• Flow

  Flow – วินยาสะ

    Flow : หรือ Hatha Vinyasa คือ การฝึกโยคะที่คำนึงถึงประโยชน์ในการออกกำลังกายมากกว่าการฝึกสมาธิ เน้นการลื่นไหลจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่ง โดยเชื่อมต่อการเคลื่อนไหวด้วยลมหายใจ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและทำให้เกิดการยืดหยุ่นของร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ฝึกระดับเริ่มต้น หรือผู้ฝึกมาระยะหนึ่งแล้ว โดยโยคะโฟลว์ มี 3 แบบ ตามวัตถุประสงค์ของการทำ และขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เล่นที่มีทักษะที่ต่างกัน ซึ่งได้แก่
   • Gentle Flow เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆ พร้อมการหายใจในจังหวะที่ถูกต้อง เน้นการผ่อนคลาย โยคะแบบนี้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้หญิงมีครรภ์ เพราะการเล่นโยคะแบบนี้จะมีความนุ่มนวล ที่สำคัญมันช่วยให้ร่างกายหายใจถูกจังหวะ ซึ่งเป็นผลดีกับสตรีมีครรภ์และลูกในท้องโดยเฉพาะ
   • Dynamic Flow เป็นการฝึกโยคะในขั้นที่สูงขึ้น เพื่อการสร้างรูปร่างที่เพรียวและสมส่วน และเป็นการกระชับกล้ามเนื้อ วิธีนี้อาจมีท่ายืน และท่านอนผสมผสานกัน ดังนั้นผู้เล่นจึงจะต้องมีสมรรถนะทางร่างกายที่ดีในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถทนทานกับการเล่นโยคะแบบนี้ได้
   • Hot Flow เป็นการเล่นโยคะในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียส เพื่อเพิ่มภาวะกดดันให้กับร่างกาย ก่อให้เกิดพลังกายและพลังใจที่แข็งแกร่งขึ้น เพราะต้องอดทนและต่อสู้กับอากาศที่ร้อนตลอดเวลาที่เล่นโยคะ ซึ่งแน่นอนว่าการทำแบบนี้ ผู้เล่นต้องแข็งแกร่งอยู่แล้วในระดับนึง จึงจะสามารถเข้าสู่การเล่นในคลาสนี้ได้


  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่น Flow

   • ช่วยให้ร่างกายหายใจถูกจังหวะ
   • ช่วยให้รูปร่างที่เพรียวและสมส่วนมากขึ้น
   • ก่อให้เกิดพลังกายและพลังใจที่แข็งแกร่งขึ้น
   • ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง
   • ทำให้เกิดการยืดหยุ่นของร่างกาย


  ข้อแนะนำในการเล่น Flow

    ผู้เล่นควรเลือกประเภทให้เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ของตน เนื่องจากแต่ละประเภทอาจจะมีท่า และระดับง่ายยากไม่เหมือนกัน