• A Go Go Pole

  A Go Go Pole – การเต้นกับเสา

    ของเราจะเน้นการออกกำลัง การเต้นและ Basic Pole แบบง่ายๆ ที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถมาเรียนได้ เป็นอีกหนึ่งประเภทที่สามารถเรียกเหงื่อได้ดีสุด การเต้นประเภทนี้ทำให้ผู้เต้นสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง 250 แคลอรี ต่อชั่วโมง และยิ่งเต้นเป็นประจำจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายแข็งแรง สามารถสร้างกล้ามท้องให้สวยงามขึ้น ก้นกระชับ และมีสัดส่วนที่สมรูปร่างมากขึ้น


  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่น A Go Go Pole

   • ช่วยบริหารหัวใจ
   • กล้ามเนื้อแขนเฟิร์มกระชับ
   • ช่วงขากระชับเรียวงาม
   • ร่างกายมีความยืดหยุ่น
   • ฝึกความเข้มแข็งและอดทน


  ข้อแนะนำในการเล่น A Go Go Pole

    ผู้เล่นใหม่ควรได้รับคำแนะนำจากครูฝึกก่อนเล่นเพื่อความปลอดภัยต่อร่างกาย และลดอุบัติเหตุระหว่างการเล่น