• Inside Flow

  Inside Flow - เป็นการฝึกโยคะจากความรู้สึกภายในร่างกายนำมาสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในอาสนะอย่างลงตัว

    เป็นโยคะที่มีพื้นฐานจาก vinyasa flow ซึ่งเป็นโยคะรูปแบบใหม่ที่ผสมผสาน yoga traditional และ modern yoga มีการร้อยเรียงเชื่อมต่ออาสนะและเสียงดนตรีอย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบ
    มี Sequence ตายตัวในแต่ละเพลง มีการเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีและลมหายใจอย่างช้าๆและต่อเนื่องเสมือนหนึ่ง แหวกว่ายอยู่ในหยดน้ำผึ้งที่ค่อยๆไหลอย่างช้าๆและสวยงามก่อให้ผู้ฝึกเกิดสมาธิในการเคลื่อนไหวอย่างลงตัว และสามารถใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนใน การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องภายในใน1ชม. ผู้ฝึก จะได้รับความรู้สึกผ่อนคลาย ร่างกายยืดเหยียด สนุก หลังการฝึก


  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่น Inside Flow

  • ช่วยฝึกสมาธิ
  • ช่วยฝึกการหายใจที่ถูกต้อง
  • ช่วยลดการบาดเจ็บในการฝึก
  • ผ่อนคลายความเครียดสะสมได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยในเรื่องการปรับสมดุลฮอร์โมน


  ข้อแนะนำในการเล่น Inside Flow

    ผู้เล่นใหม่หากรู้สึกเจ็บปวดร่างกายในขณะฝึกควรผ่อนคลายสัก 1-2 นาที ไม่ควรฝืนร่างกายหรือหักโหมเกินไป