• Ashtanga Yoga

  Ashtanga Yoga

    อัษฏางคโยคะ หรือ Ashtanga เป็นโยคะรูปแบบหนึ่งมีพื้นฐานเดียวกับโยคะทั่วไป คือ ใช้การหายใจควบคู่กับการทำท่าอาสนะ เป็นโยคะที่ค่อนข้างใช้พลัง มีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นขั้นตอน ไม่ว่าจะฝึกกี่ครั้ง หรือฝึกที่ไหนในโลกท่าอาสนะและรูปแบบการสอนเหมือนเดิมคลาสที่สอนมี 2 แบบคือ


  Led Class

    Primary Series ถือเป็นชุดฝึกขั้นพื้นฐานที่สำคัญ เสมือนเตรียมความพร้อมให้ร่างกายก่อนที่จะฝึกขั้นสูงต่อไป ครูจะสอน Half Primary ท่าที่สอนไม่ครบทุกท่าของชุด Primary แต่สอนจนถึง Navasana ท่ากลับหัวและท่าจบ ในคลาสนี้ครูจะพูดนำ นักเรียนทำตามท่าที่ครูบอก ครูจะเข้าไปจัดท่าให้ถูกต้อง ในคลาสนี้อาจมีผู้เรียนหลายระดับ บางคนฝึกหลายปี หลายเดือน บางคนเพิ่งเริ่มวันแรกก็มี ท่าอาสนะจะเรียงกันเหมือนวันแรกที่เรียน ช่วงแรกอาจต้องปรับตัว เริ่มจำท่าต่างๆ และเมื่อเรียนบ่อยขึ้นจะจำท่าฝึกได้เองโดยไม่ต้องมองเพื่อนในคลาส


  Mysore Class

    เป็นคลาสแบบดั้งเดิมของการเรียนอัษฏางคโยคะ เป็นวิธีการที่สอนในเมือง มายซอร์ ประเทศอินเดีย จึงใช้ชื่อว่า Mysore Style ในคลาสนี้นักเรียนต่างฝึกของตัวเอง ครูจะไม่พูดนำเหมือน Led Class แต่จะช่วยจัดท่าให้เมื่อจำเป็น ท่าของอัษฏางคโยคะเป็นท่าอาสนะที่ทำซ้ำจึงต้องอาศัยความจำ ครูจะเพิ่มท่าใหม่ให้เมื่อเห็นว่าร่างกายพร้อม นักเรียนใหม่ที่มาเรียนในคลาสนี้ช่วงแรกๆต้องการความสนใจเป็นพิเศษจนกระทั่งเริ่มแข็งแรงและมั่นคงในการฝึก มีความเป็นอิสระมากขึ้น การช่วยจัดท่าและขอความช่วยเหลือจากครูก็จะลดลง ในคลาสนี้มีผู้เรียนทุกระดับเช่นกัน ตั้งแต่ Primary ไปจนถึง Advance
  ผู้เริ่มต้นเรียน อัษฏางคโยคะ ควรเรียนสัก 45 นาทีโดยประมาณ และค่อยๆสร้างความคุ้นเคย ความแข็งแรงให้กับร่างกาย จนกระทั่งร่างกายพร้อมและค่อยๆฝึกประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งในการฝึกขั้นพื้นฐาน
  โยคะรูปแบบนี้ ต้องใช้ความอดทน ความพยายาม อาศัยความจำต้องรู้ว่าท่าต่อไปคือท่าไหน และง่ายต่อการฝึก เพราะท่าที่ฝึกต่อเนื่องกันไม่ต้องมาคอยตั้งท่าใหม่หรือมาคอยคิดว่าจะฝึกท่าไหนดี


  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่น Ashtanga Yoga

   • ร่างกายเราแข็งแรงขึ้น
   • ร่างกายยืดหยุ่นได้มากขึ้น
   • การทรงตัวดีขึ้น
   • การหายใจช่วยให้เกิดพลังงานและกระตุ้นระบบประสาท
   • จิตมีตื่นและมีการรับรู้ที่ดีขึ้น


  ข้อแนะนำในการเล่น Ashtanga Yoga

    ผู้เริ่มต้นเรียน ควรเรียนสัก 45 นาทีโดยประมาณ และค่อยๆสร้างความคุ้นเคย ความแข็งแรงให้กับร่างกาย จนกระทั่งร่างกายพร้อมและค่อยๆฝึกประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งในการฝึกขั้นพื้นฐาน