• Hoop

  Hoop - ห่วงกายกรรม

    เป็นกีฬาแนวใหม่ที่ผสมผสานศิลปะกายกรรมเข้าไป พร้อมกับถ่วงท่าที่สวยงาม โดยใช้ห่วงกายกรรม (Aerial Hoop) เป็นอุปกรณ์หลักในการออกกำลังกาย ที่ออกแบบมาเพื่อให้เล่นได้ง่าย เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย แม้ไม่มีพื้นฐานด้านการกีฬามาก่อนก็สามารถเข้ามาฝึกได้


  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่น Aerial Hoop

  • ร่างกายแข็งแรง มีกล้ามเนื้อที่กระชับ และมีสัดส่วนที่ชัดเจน
  • ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานให้ร่างกาย (1 คลาส ใช้พลังงาน 400-500 กิโลแคลอรี่)
  • ฝึกความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อและข้อต่อ
  • เพิ่มทักษะของสองในด้านการใช้สมาธิและการฝึกความจำ


  ข้อแนะนำในการเล่น Aerial Hoop

    ผู้เล่นใหม่ควรได้รับคำแนะนำจากครูฝึกก่อนเล่นเพื่อความปลอดภัยต่อร่างกาย และลดอุบัติเหตุระหว่างการเล่น