โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม

Share :

โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม     "โยคะ" มาจากภาษาสันสฤต แปลว่า การผูกมัด การรวมกัน โยคะยังแปลได้อีกว่า มาด้วยกัน ซึ่งเป็นความหมายทางกายภาพ ความหมายที่น่าตรงที่สุดนั่นคือ ‘การผูกจิตใจไว้ด้วยกัน หรือ การรวมจิตใจและร่างกายเอาไว้ด้วยกัน’ การเคลื่อนไหวร่างกายจะเป็นไปตามการใช้สติกำหนด อาจกล่าวได้ว่า โยคะทำให้เกิดสมาธินั่นเอง

 

     การบริหารร่างกายแบบโยคะ หรือโยคะอาสนะ คือ การบริหารร่างกายด้วยท่าทางต่างๆ นั่นเอง เพราะคำว่าอาสนะ มาจากภาษาสันสฤต แปลว่า ท่าทาง (Posture ) หรือที่นั่ง ในปัจจุบันการบริหารร่างกายโดยการเล่นโยคะอาสนะได้รับความนิยมจากสาวๆ ออฟฟิศอย่างมาก เพราะเป็นการบริหารร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบของการเหยียดและยืดกล้ามเนื้อ ผสมผสานไปกับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก และบางครั้งก็มีการหยุดหรือกักลมหายใจในบางท่วงท่า ใช้สติเป็นตัวกำหนดรู้ทุกขณะที่กำลังฝึก

 

ผู้ฝึกโยคะอาสนะอย่างจริงจังจะได้รับประโยชน์ 2 ประการคือ

     1. ผลทางกาย - ปราศจากโรคภัย รูปร่างของคุณสมส่วนขึ้น อาการปวดของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการเกร็งเวลาทำงานก็จะลดลง และคุณจะมีสมาธิในการทำงานที่ดีขึ้น

     2. ผลทางใจ - ทำให้จิตสงบมีสมาธิ ลดความเครียด

 

     สำหรับสาวๆ คนไหนที่เริ่มฝึกโยคะเป็นครั้งแรก ควรจะเรียนกับครูที่มีความชำนาญและให้ความใส่ใจผู้เรียนแต่ละคน เพราะครูผู้ฝึกจะจะได้ช่วยปรับท่าต่างๆ ให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน แต่หลังจากจำท่าได้แม่นยำแล้วจึงนำมาฝึกเองที่บ้านได้ค่ะ

 

 

ด้วยความห่วงใยจาก eclipse studio bkk

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanookบทความที่น่าสนใจ

ควรให้เด็กเล่นโยคะเพื่อฝึกความพัฒนาของร่างกาย
การฝึกโยคะช่วยเพิ่มความสูงได้จริงหรือ