อัษฎางค์ โยคะ ( Ashtanga Yoga ) มีดีอย่างไร

Share : facebook_share line_share twitter_share messenger_share

อัษฎางค์ โยคะ ( Ashtanga Yoga ) มีดีอย่างไรโยคะเป็นระเบียบวินัย ที่มุ่งเน้นไปที่การปรับสมดุล ของร่างกาย และจิตใจ ของเราเพื่อให้เกิดความสุข ที่ได้รับการฝึกฝน การบรรลุเป้าหมาย ที่เฉพาะเจาะจง ในบทความวันนี้ เราจะบอกคุณเกี่ยวกับ อัษฎางค์ โยคะ ( Ashtanga Yoga ) กันค่ะ

 

อัษฎางค์ โยคะ ( Ashtanga Yoga ) คืออะไร ?

อัษฎางค์ โยคะ ( Ashtanga Yoga ) บางครั้งเรียกว่า Ashtanga Vinyasa yoga เป็นรูปแบบของโยคะที่ ได้รับการพัฒนาโดย Sri K. Pattabhi Jois และ T. Krishnamacharya ในศตวรรษที่ 20 พวกเขาอ้างว่า มีต้นกำเนิดมาจากระบบ หฐ โยคะ ( Hatha Yoga ) ที่อธิบายไว้ ในข้อความโบราณที่ว่า โยคะโครันตะ ในบริบทนี้คำว่าอัษฎางค์ โยคะ ( Ashtanga Yoga ) หมายถึงรูปแบบเฉพาะ ของโยคะนี้

 

อัษฎางค์ โยคะ ( Ashtanga Yoga ) คือ รูปแบบไดนามิก และลื่นไหล ที่เชื่อมต่อ การเคลื่อนไหว ของร่างกาย กับลมหายใจ วิธีนี้เน้นความสำคัญ ของการฝึกชุด การเคลื่อนไหวทุกวัน

 

หลักการของ อัษฎางค์ โยคะ ( Ashtanga Yoga )

อัษฎางค์ ( Ashtanga )  หมายถึงแปดส่วน และหมายถึง แปดขั้นตอน ของการปฏิบัติ ที่ปราชญ์ชาวอินเดีย Patanjali ประมวลมาจาก ประเพณี ปากเปล่าโบราณ โยคะประเภทนี้ได้ผล โดยตรงส่วน

ของระเพณี : ท่า ( Asanas ) หายใจ ( Pranayama ) และ ปรัตยาฮารา ( Concentration ) ผ่านอาสนะ ร่างกายได้รับการยืดเสริมสร้าง และปรับสภาพและบริสุทธิ์ ตลอด การหายใจ ( Pranayama ) ร่างกาย และจิตใจผ่อนคลาย และขยายตัว นำการรับรู้ ไปสู่ประสบการณ์ ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และในที่สุดก็ผ่าน ปรัตยาฮารา ถึงความมั่นคงของจิตใจ ที่ไม่ถูกรบกวน จากสิ่งรบกวน และหันไปหาแหล่งที่มา ของมันด้วยจิตสำนึก ที่ไม่แตกต่างโดยบริสุทธิ์ เปิดทางไปสู่รูปแบบ ของการทำสมาธิ ที่ลึกซึ้ง และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

องค์แปดของโยคะ ประกอบด้วย

1. ยมะ ( Yama ) การละเว้นความชั่ว

2. นิยมะ ( Niyama ) คือ การประพฤติความดี

3. อาสนะ ( Asana ) การฝึกฝนร่างกาย

4. ปราณยามะ ( Pranayama ) เป็นการควบคุม ลมหายใจ หรือบังคับลมปราณ

5. ปรัตยาหาระ ( Pratyahara ) คือ การถอดถอนใจ ออกจากความรู้สึก ที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ

6. ธารณา ( Dharana ) คือ ความสามารถ ในการบังคับจิตใจ ให้มั่นคงและเที่ยง

7. ธยานะ ( Dhyana ) คือ การภาวนา การตระหนักรู้ ต่อสภาพความเป็นจริง ธารณะสะท้อน ให้เห็นแสงสว่าง ที่อยู่ในนั้น คือธยานะหรือญาน

8. สมาธิ ( Samadhi ) สภาวะของความสงบ ความคงที่ของจิต ขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้าย และสูงสุดของโยคะ จิตสมาธิของโยคะ คือ จิตที่มีความเป็นหนึ่งเดียว ( โยคะแปลว่า รวมเป็นหนึ่งเดียว ) คือ สภาวะแห่งโมกษะ หรือสภาวะแห่งความหลุดพ้น เป็นอิสระจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

 

 

อัษฎางค์ โยคะ ( Ashtanga Yoga ) ของทาง Eclipse Studio มี ลักษณะการสอน 2 ประเภทคือ LED Class และ My Sore ที่สตูดิโอสอนแบบ LED Class เท่านั้น

 

LED Class

Primary Series ถือเป็นชุดฝึกขั้นพื้นฐานที่สำคัญ เสมือนเตรียมความพร้อม ให้ร่างกายก่อนที่จะฝึกขั้นสูงต่อไป ครูจะสอน Half Primary ท่าที่สอนไม่ครบทุกท่าของชุด Primary แต่สอนจนถึง Navasana ท่ากลับหัว และท่าจบ ในคลาสนี้ครูจะพูดนำ นักเรียนทำตามท่าที่ครูบอก ครูจะเข้าไปจัดท่าให้ถูกต้อง ในคลาสนี้อาจมีผู้เรียนหลายระดับ บางคนฝึกหลายปี หลายเดือน บางคนเพิ่งเริ่มวันแรกก็มี ท่าอาสนะจะเรียงกัน เหมือนวันแรกที่เรียน ช่วงแรกอาจต้องปรับตัว เริ่มจำท่าต่าง ๆ และเมื่อเรียนบ่อยขึ้น จะจำท่าฝึกได้เอง โดยไม่ต้องมองเพื่อนในคลาส

 

Mysore Class

เป็นคลาสแบบดั้งเดิมของการเรียน อัษฎางค์ โยคะ ( Ashtanga Yoga ) เป็นวิธีการที่สอนในเมือง มายซอร์ ประเทศอินเดีย จึงใช้ชื่อว่า Mysore Style ในคลาสนี้นักเรียนต่างฝึกของตัวเอง ครูจะไม่พูดนำเหมือน LED Class แต่จะช่วยจัดท่าให้เมื่อจำเป็น ท่าของอัษฎางค์ โยคะ ( Ashtanga Yoga ) เป็นท่าอาสนะที่ทำซ้ำ จึงต้องอาศัยความจำ ครูจะเพิ่มท่าใหม่ให้เมื่อเห็นว่าร่างกายพร้อม นักเรียนใหม่ที่มาเรียนในคลาสนี้ช่วงแรกๆต้องการความสนใจเป็นพิเศษจนกระทั่งเริ่มแข็งแรงและมั่นคงในการฝึก มีความเป็นอิสระมากขึ้น การช่วยจัดท่าและขอความช่วยเหลือจากครูก็จะลดลง ในคลาสนี้มีผู้เรียนทุกระดับเช่นกัน ตั้งแต่ Primary ไปจนถึง Advance ผู้เริ่มต้นเรียน อัษฎางค์ โยคะ ( Ashtanga Yoga ) ควรเรียนสัก 45 นาทีโดยประมาณ และค่อย ๆ สร้างความคุ้นเคย ความแข็งแรงให้กับร่างกาย จนกระทั่งร่างกายพร้อม และค่อย ๆ ฝึกประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งในการฝึกขั้นพื้นฐาน โยคะรูปแบบนี้ ต้องใช้ความอดทน ความพยายาม อาศัยความจำต้องรู้ว่า ท่าต่อไปคือท่าไหน และง่ายต่อการฝึก เพราะท่าที่ฝึกต่อเนื่องกัน ไม่ต้องมาคอยตั้งท่าใหม่ หรือมาคอยคิดว่า จะฝึกท่าไหนดี

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่น อัษฎางค์ โยคะ ( Ashtanga Yoga )

- ร่างกายเรา แข็งแรงขึ้น

- ร่างกายยืดหยุ่น ได้มากขึ้น

- การทรงตัวดีขึ้น

- การหายใจช่วยให้เกิดพลังงาน และกระตุ้นระบบประสาท

- จิตมีตื่น และมีการรับรู้ที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

โยคะสำหรับสาวออฟฟิศ

ข้อควรระวัง ในการเล่นโยคะบทความที่น่าสนใจ

ปั้นหุ่นสวย ด้วย โยคะ ( Yoga ) ประโยชน์ดี ๆ ต่อรูปร่าง
ลดสิว วัยทำงานด้วย 4 ท่าโยคะ