โยคะ วันละนิด ชีวิตสดใส ร่างกายสดชื่น

Share : facebook_share line_share twitter_share messenger_share

โยคะ วันละนิด ชีวิตสดใส ร่างกายสดชื่นร่างกายที่ดี สุขภาพที่แข็งแรง ใคร ๆ ก็อยากได้ ซึ่งรู้ไหม ว่าการฝึก โยคะ ได้ประโยชน์มาก ทั้งสมาธิ ควบคุมจิตใจได้อย่างดี ลองฝึกวันละนิด ชีวิตสดใส ร่างกายสดชื่น

 

 

โยคะ ( Yoga ) นั้นสามารถช่วยให้คุณ ได้เปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย และ ทางด้านจิตใจ วันนี้ เราจะมาพูดถึง การฝึก " โยคะ " ว่าดีอย่างไร ต่อสุขภาพ ฝึกละนิด วันละหน่อย รับรองว่า เฟ็นผลดี และสุขภาพร่างกาย แข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอน ดังจะเห็นได้ว่า สมัยนี้เห็นใคร ๆ ก็นิยมการฝึกโยคะกัน ไม่ว่าจะด้วยเรื่องสุขภาพ สมาธิ จิตใจ การปรับเปลี่ยนรูปร่าง และแก้ไขความเจ็บป่วยของร่างกาย นั่นก็หมายถึงโยคะ เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่สามารถทำให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นได้ เรามาทำความรู้จักกับโยคะกันดีกว่าค่ะ

 

โยคะ ( Yoga ) คืออะไร ?

โยคะ ( Yoga ) นั้น เป็นศาสตร์โบราณที่ถือกำเนิด มาจากประเทศอินเดียมากว่า 5,000 ปี หมายถึง ร่างกาย จิตใจและ ลมหายใจ โดยการฝึกโยคะเป็นการรวมกายและใจเข้าด้วยกัน เหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิให้ ต้องมีกายสงบแน่วแน่ และลมหายใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกายเรา เมื่อเรามีกายที่สมดุล มีจิตที่สงบนิ่งมั่นคง ก็จะช่วยยกระดับ จิตให้สูงขึ้นเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ การฝึกโยคะ นั้นเราจึงจะต้องมีสติกับกาย ที่รู้อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดสมาธิผสานเข้ากับลมหายใจเข้าออกก่อให้เกิดเป็นสมาธิ เมื่อทำต่อไปเรื่อย ๆ จะเกิดเป็นความสมดุลในร่างกาย เมื่อเราฝึกจนเกิด เป็นความสมดุลขึ้นภายในร่างกาย และสมดุลระหว่างผู้อื่น หรือแม้แต่สมดุลกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นผลดีกับเรานั้น ก็คือ โยคะจะช่วยพัฒนาจิตใจเราให้สูงขึ้น สามารถแยกแยะวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ และควบคุมจิตใจตัวเราเองได้ โดยในปัจจุบันศาสตร์ทรงคุณค่าสาขานี้ ก็ได้แพร่หลายออกจากอินเดียสู่ทุกประเทศ ทั้งตะวันตกจดตะวันออก ในประเทศไทยเองก็มี สถาบันโยคะวิชาการ เป็นผู้บุกเบิกนำ โยคะ ( Yoga ) สายสถาบันไกวัลยธรรม ได้มาเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปด้วย

 

โยคะ ( Yoga ) ขั้นพื้นฐาน

โดย โยคะ ( Yoga ) นั้นเป็นการสร้างความสมดุลของร่างกาย-จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยการฝึกโยคะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การออกกำลังกายหรือการฝึกท่าโยคะ การหายใจหรือลมปราณ การทำสมาธิ โดยการฝึกท่าโยคะจะกระตุ้นอวัยวะและต่อมต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงานดีขึ้น สุขภาพจึงดีขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับมารดาที่ตั้งครรภ์เป็นอย่างยิ่ง รวมถึงผู้คนทั่ว ๆ ไปเอง เราก็สามารถฝึกได้

 

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึก โยคะ ( Yoga )

1. ความสมดุล การฝึกโยคะเป็นการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น ทั้งสมดุลระหว่างกายกับจิตใจของตนเอง และสมดุลระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมที่รายรอบ

2. การพัฒนาจิต กระบวนการของโยคะ นั้นเป็นการฝึกจิต โยคะ นั้นทำให้จิตใจ เกิดความสมาธิ สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน มีสติ เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิอยู่กับกาย ก็จะสามารถมองเห็นปัญหา หรือว่า สิ่งที่จะเกิดได้ง่ายขึ้น

 

โยคะ ( Yoga ) กับเทคนิคพื้นฐาน 6 ประการ

1. อาสนะ คือการฝึกฝนร่างกายด้วยท่าต่าง ๆ เหมือนกับที่ผู้อ่านหลายท่านเคยเห็น อาทิ ท่าศพ, ท่างู, ท่านั่งเพชร, ท่ากงล้อ เป็นต้น โดยในแต่ละท่า นั้นจะให้ประโยชน์ แก่ร่างกายของเรา อย่างแตกต่างกันออกไป การทำอาสนะนั้น ผู้ฝึกจะต้องรู้สึกสบายกาย จิตนิ่ง ใช้แรงแต่น้อย มีสติใช้จิตรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวของร่างกาย

2. ปราณยามะ คือ การฝึกควบคุมลมหายใจ มีสติ เพื่อรับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้าให้รับรู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกก็ให้รับรู้ว่าหายใจออก

3. พันธะ และมุทรา คือการเกร็งแล้ว ให้คลายกล้ามเนื้อในบางส่วน โดยใช้จิตรับรู้ทุกการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อในส่วนนั้น จะมีผลทำให้เกิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและจิตใจ

4. กริยา คือ การชำระล้าง

5. สมาธิ คือ เป็นการกำหนดจิตใจ ให้เกิดสมาธิ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดท่าทาง ลมหายใจ หรือว่า การเกร็งกล้ามเนื้อ ในการฝึกโยคะนั้น หากผู้ฝึกแล้ว ไม่สามารถกำหนดจิตให้มีสมาธิได้ ก็เท่ากับว่า การฝึกนั้น ล้มเหลว อย่างแน่นอน

6. การฝึกอบรมทัศนคติ คือ การมีศีล และ การมีวินัยในการปฏิบัติ

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับ การฝึก โยคะ ( Yoga ) ซึ่งก็ให้ประโยชน์มากมาย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีสมาธิจดจ่อ เมื่อทั้งสองอย่างมารวมกันทำให้ได้สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และยังได้รูปร่างที่กระชับได้สัดส่วนอีกด้วย อย่ารอช้า รีบมาฝึกด้วยกันนะคะ

 

 

 

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

คลายเครียด ก่อนนอน ด้วย โยคะ ( Yoga )

โยคะ กระตุ้นภูมิต้านทาน สุขภาพดีง่าย ๆ ที่เราสร้างได้บทความที่น่าสนใจ

จะเล่น โยคะ ( Yoga ) ต้องฝึกอะไรบ้าง
ฝึกโยคะ ยามเช้า ด้วยท่า “สุริยนมัสการ”