รู้หรือไม่ การเล่น โยคะ ช่วยบรรเทาความวิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้าได้

Share : facebook_share line_share twitter_share messenger_share

รู้หรือไม่ การเล่น โยคะ ช่วยบรรเทาความวิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้าได้โยคะ ( Yoga ) กลายมา เป็น รูปแบบหนึ่ง ของ การออกกำลังกาย และ การผ่อนคลาย ที่ได้รับความนิยม มากขึ้นเรื่อยๆ นอกจาก ประโยชน์ ทางร่างกายแล้ว โยคะ ( Yoga ) ยังมี ประโยชน์ ต่อสุขภาพจิต อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับ ผู้ที่ต้อง ต่อสู้ กับ ความวิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้า

ความวิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้า เป็นความผิดปกติ ทางสุขภาพจิตที่พบบ่อยที่สุด 2 ประการ ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อ ผู้คนนับล้านทั่วโลก แม้ว่าจะมี การรักษา ที่หลากหลาย รวมถึง การใช้ยา และ การบำบัด บางคนก็หันไปใช้ โยคะ ( Yoga ) เป็น การบำบัดเสริม เพื่อช่วยบรรเทาอาการ

โยคะ ( Yoga ) เป็น การผสมผสาน ระหว่างท่าทางร่างกาย การฝึกหายใจ และ เทคนิคการทำสมาธิ ซึ่ง ทั้งหมดนี้ มีประโยชน์ สำหรับ การจัด การอาการวิตกกังวล และ ซึมเศร้า ต่อไปนี้ เป็นวิธีที่โยคะ สามารถ ช่วยบรรเทา ความวิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้าได้

1. การลดความเครียด : ประโยชน์หลักประการหนึ่ง ของ  โยคะ ( Yoga ) คือ มีความสามารถ ใน การลดความเครียด ท่าทางทางกายภาพ การฝึกหายใจ และ เทคนิค การทำสมาธิ ที่ใช้ในโยคะ จะช่วยกระตุ้น ระบบประสาท พาราซิมพาเทติก ซึ่งมีหน้าที่ ส่งเสริมการผ่อนคลาย และ ลดความเครียด โดย การลดความเครียด โยคะ สามารถช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้าได้ 

2. อารมณ์ดีขึ้น : การวิจัย พบ ว่า การฝึก โยคะ ( Yoga ) สามารถช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น และ ลดอาการซึมเศร้าได้ อาจเป็น เพราะ การหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ซึ่ง เป็น สารเคมีในสมอง ที่เกี่ยวข้อง กับ ความรู้สึก มีความสุข และ ความเป็นอยู่ที่ดี

3. การมีสติ : การมีสติ คือ การฝึกให้อยู่ กับ ปัจจุบัน และ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ในช่วงเวลาปัจจุบัน การฝึก โยคะ ( Yoga ) ทำให้บุคคล สามารถพัฒนา ความสามารถ ในการมีสติ ซึ่งสามารถช่วยลด อาการวิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้าได้ การมีสติ เป็ยวิธีที่มี ประสิทธิภาพ อย่างยิ่ง ใน การลดอาการวิตกกังวล

4. ส่งเสริมสุขภาพกาย : นอกจากประโยชน์ ต่อ สุขภาพจิตแล้ว โยคะ ( Yoga ) ยังมีประโยชน์ ต่อ สุขภาพร่างกาย อีก มากมาย การฝึก เป็น ประจำสามารถ ปรับปรุงความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และ ความสมดุล ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถ ช่วยลดความเสี่ยง ของ การบาดเจ็บ และ ปรับปรุงสุขภาพร่างกาย โดยรวม สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น สามารถช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้า และ ความวิตกกังวลได

แม้ว่า โยคะ ( Yoga ) จะมีประโยชน์ ใน การจัด การกับอาการวิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้า แต่สิ่งสำคัญ คือ ต้องทราบว่า ไม่ควรใช้เป็น การรักษาเพียงอย่างเดียว ใครก็ตามที่มี อาการวิตกกังวล หรือ ซึมเศร้าควร ขอ ความช่วยเหลือ จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านสุขภาพจิต

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญ คือ ต้องหาผู้สอน โยคะ ( Yoga ) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งสามารถแนะนำคุณผ่าน การฝึก และ รับประกันรูปแบบ และ เทคนิคที่เหมาะสม ผู้สอนที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมสามารถช่วยคุณ ใน การปรับเปลี่ยน ท่าทาง ตามความจำ เป็น เพื่อรองรับข้อจำกัด ทางร่างกาย หรือ การบาดเจ็บ

โยคะ ( Yoga ) สามารถเป็น เครื่องมือ ที่มีประโยชน์ ในการจัดการ กับ อาการวิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้า ด้วย การลดความเครียด ปรับปรุงอารมณ์ เพิ่มสติ ส่งเสริมสุขภาพกาย และ สร้างชุมชน โยคะ สามารถให้ประโยชน์ มากมายต่อ สุขภาพจิต และ ร่างกาย อย่างไรก็ตาม ควรใช้เป็น การรักษาเสริม และ ร่วมกับการรักษาอื่นๆ ตามความจำเป็น ด้วยคำแนะนำ ของ ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คน ที่มีปัญหา ความวิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้า สามารถรวม โยคะ ( Yoga ) ไว้ในแผนการรักษาความวิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้าของคุณได้

 

อ่านบทความเพิ่มเติม : 

โยคะ ( Yoga ) ช่วยแก้ปวดประจำเดือน

การเลือกเวลาเล่น โยคะ ให้ดีต่อ สุขภาพ


 บทความที่น่าสนใจ

เด็กควรเล่นโยคะเพื่อพัฒนาร่างกาย
โยคะ ( Yoga ) ท่าพื้นฐาน ผ่อนคลาย สบายทั้งตัว