การออกกำลังกายด้วยโยคะ จะช่วยให้มีชีวิตที่ดีได้อย่างไร

Share : facebook_share line_share twitter_share messenger_share

การออกกำลังกายด้วยโยคะ จะช่วยให้มีชีวิตที่ดีได้อย่างไรการออกกำลังกายด้วยโยคะ จะช่วยให้มีชีวิตที่ดีได้อย่างไร เพราะว่า โยคะ นั้นเป็นการฝึก แบบองค์รวม ที่ให้ประโยชน์มากมาย ต่อสุขภาพของคุณทั้ง ร่างกาย , จิตใจ และ อารมณ์ ให้มีความแข็งแรง มั่นคง มีจิตตั้งมั่น และ เสริมสร้างสมาธิ ให้อยู่กับตนเองมากขึ้น

ต่อไปนี้เป็น ประโยชน์บางประการ ที่ โยคะ สามารถนำไปสู่ ความเป็นอยู่ที่ดี โดยรวม ของคุณ

  • สมรรถภาพทางกาย

การฝึกท่าโยคะ (Asanas หรือ อาสนะ) อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่ม ความแข็งแรง , ความยืดหยุ่น และความสมดุล มันสามารถเพิ่ม สมรรถภาพทางกาย ของคุณ , ช่วยกระชับกล้ามเนื้อ และ เพิ่มความแข็งแกร่ง ของคุณ

  • การลดความเครียด

โยคะ ประกอบด้วย ท่าการฝึกหายใจ เช่น Pranayama หรือ ปราณายามะ และ เทคนิค การผ่อนคลาย ที่ส่งเสริม การหายใจลึก ๆ และ ทำให้เกิด สภาวะผ่อนคลาย วิธีปฏิบัติเหล่านี้ สามารถช่วย ลดความเครียด ทำให้ ระบบประสาท สงบลง และ ลดความดันโลหิต

yoga

  • สุขภาพจิตที่ดีขึ้น

โยคะ เกี่ยวข้องกับ การตระหนักรู้ อย่างมีสติ และ การทำสมาธิ ซึ่งสามารถ เพิ่มความชัดเจน ทางจิต สมาธิ และ ความตั้งใจ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยลด ความวิตกกังวล , ภาวะซึมเศร้า และ การนอนไม่หลับด้วยการ ส่งเสริม ความรู้สึกสงบ และ ความเงียบงันในใจ

  • เพิ่มสติ

การฝึก โยคะ จะช่วยกระตุ้น ให้คุณอยู่กับปัจจุบัน ส่งเสริมสติ โดยการรับรู้ ที่เพิ่มขึ้นนี้ สามารถนำไปสู่การเข้าใจใน ร่างกาย , อารมณ์ และ ความคิด ของคุณได้ดีขึ้น ส่งเสริม การยอมรับตนเอง และ การตระหนักรู้ ในตนเอง

  • ความยืดหยุ่น และ ท่าทางที่เพิ่มขึ้น

การฝึกโยคะ เป็นประจำ สามารถปรับปรุง ความยืดหยุ่น และ ช่วงการเคลื่อนไหว ของ ข้อต่อ ช่วยคลาย ความตึงเครียด ของ กล้ามเนื้อ ยืดกล้ามเนื้อ ที่ตึงให้ ยืดเหยียดขึ้น และ ปรับปรุงท่าทาง โดยรวม ทำให้อาการปวดเมื่อย ลดลง

  • เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน

โยคะ กระตุ้นระบบน้ำเหลือง ซึ่งมีหน้าที่ ตอบสนองภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย ท่าโยคะ บางท่า เช่น ท่าการผกผัน สามารถเพิ่ม การไหลเวียน ของเลือด และ การระบายน้ำเหลือง ซึ่งสนับสนุน การทำงาน ของภูมิคุ้มกัน

  • ปรับปรุง การทำงานของ ระบบทางเดินหายใจ

โยคะ ประกอบด้วย การฝึกหายใจ ที่เน้นการหายใจลึก ๆ ช้า ๆ สิ่งนี้สามารถ เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ทางเดินหายใจ , เพิ่มความจุของปอด และ ปรับปรุงการทำงาน ของ ระบบทางเดินหายใจ โดยรวม

  • คุณภาพ การนอนหลับ ที่ดีขึ้น

การฝึก โยคะ ก่อนนอน สามารถช่วยผ่อนคลาย ร่างกาย และ จิตใจ ช่วยให้นอนหลับ ได้ดีขึ้น เทคนิคการหายใจลึก ๆ และ การผ่อนคลาย จะช่วยให้ ระบบประสาทสงบ และ เตรียมร่างกายให้พร้อม สำหรับ การนอนหลับพักผ่อน

  • การจัดการ ความเจ็บปวด

โยคะ มีประโยชน์ ในการจัดการ กับ อาการปวดเรื้อรัง เช่น ปวดหลัง , ข้ออักเสบ และ โรคไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia) การออกกำลังกาย แบบยืดเหยียด และ เพิ่มความแข็งแรง อย่างอ่อนโยน สามารถบรรเทา ความเจ็บปวด และ เพิ่มความคล่องตัว

  • ความเป็นอยู่ที่ดี โดยรวม

ด้วยการ บูรณาการการ เคลื่อนไหวร่างกาย , การหายใจ , การฝึกสติ และ การผ่อนคลาย โยคะ จึงเป็นแนวทาง ที่ครอบคลุม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งหล่อเลี้ยง ความสมดุล , ความกลมกลืน และ ความสงบภายในใจ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโยคะ จะเป็นส่วนสำคัญ ของ วิถีชีวิต ที่มีสุขภาพดี แต่ก็ไม่ได้ ทดแทนการรักษาพยาบาล หรือ การรักษาโรคภัย ให้หายขาดทั้งหมด หากคุณมี ข้อกังวลด้านสุขภาพ ที่เฉพาะเจาะจง ควรปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสุขภาพ ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ประโยชน์ของ โยคะฝึกร่างกายและจิตใจ

แชร์ท่าเล่น โยคะคลายเครียด ที่ทุกคนควรรู้บทความที่น่าสนใจ

ประโยชน์ ของ การฝึก โยคะ ( Yoga ) ระหว่างตั้งครรภ์ และ คลอดบุตร
7 ท่าพื้นฐาน สำหรับ หยินโยคะ