การออกกำลังกายด้วยโยคะ จะช่วยให้มีชีวิตที่ดีได้อย่างไร

Share : facebook_share line_share twitter_share messenger_share

การออกกำลังกายด้วยโยคะ จะช่วยให้มีชีวิตที่ดีได้อย่างไรการออกกำลังกายด้วยโยคะ จะช่วยให้มีชีวิตที่ดีได้อย่างไร เพราะว่า โยคะ นั้นเป็นการฝึก แบบองค์รวม ที่ให้ประโยชน์มากมาย ต่อสุขภาพของคุณทั้ง ร่างกาย , จิตใจ และ อารมณ์ ให้มีความแข็งแรง มั่นคง มีจิตตั้งมั่น และ เสริมสร้างสมาธิ ให้อยู่กับตนเองมากขึ้น

ต่อไปนี้เป็น ประโยชน์บางประการ ที่ โยคะ สามารถนำไปสู่ ความเป็นอยู่ที่ดี โดยรวม ของคุณ

  • สมรรถภาพทางกาย

การฝึกท่าโยคะ (Asanas หรือ อาสนะ) อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่ม ความแข็งแรง , ความยืดหยุ่น และความสมดุล มันสามารถเพิ่ม สมรรถภาพทางกาย ของคุณ , ช่วยกระชับกล้ามเนื้อ และ เพิ่มความแข็งแกร่ง ของคุณ

  • การลดความเครียด

โยคะ ประกอบด้วย ท่าการฝึกหายใจ เช่น Pranayama หรือ ปราณายามะ และ เทคนิค การผ่อนคลาย ที่ส่งเสริม การหายใจลึก ๆ และ ทำให้เกิด สภาวะผ่อนคลาย วิธีปฏิบัติเหล่านี้ สามารถช่วย ลดความเครียด ทำให้ ระบบประสาท สงบลง และ ลดความดันโลหิต

yoga

  • สุขภาพจิตที่ดีขึ้น

โยคะ เกี่ยวข้องกับ การตระหนักรู้ อย่างมีสติ และ การทำสมาธิ ซึ่งสามารถ เพิ่มความชัดเจน ทางจิต สมาธิ และ ความตั้งใจ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยลด ความวิตกกังวล , ภาวะซึมเศร้า และ การนอนไม่หลับด้วยการ ส่งเสริม ความรู้สึกสงบ และ ความเงียบงันในใจ

  • เพิ่มสติ

การฝึก โยคะ จะช่วยกระตุ้น ให้คุณอยู่กับปัจจุบัน ส่งเสริมสติ โดยการรับรู้ ที่เพิ่มขึ้นนี้ สามารถนำไปสู่การเข้าใจใน ร่างกาย , อารมณ์ และ ความคิด ของคุณได้ดีขึ้น ส่งเสริม การยอมรับตนเอง และ การตระหนักรู้ ในตนเอง

  • ความยืดหยุ่น และ ท่าทางที่เพิ่มขึ้น

การฝึกโยคะ เป็นประจำ สามารถปรับปรุง ความยืดหยุ่น และ ช่วงการเคลื่อนไหว ของ ข้อต่อ ช่วยคลาย ความตึงเครียด ของ กล้ามเนื้อ ยืดกล้ามเนื้อ ที่ตึงให้ ยืดเหยียดขึ้น และ ปรับปรุงท่าทาง โดยรวม ทำให้อาการปวดเมื่อย ลดลง

  • เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน

โยคะ กระตุ้นระบบน้ำเหลือง ซึ่งมีหน้าที่ ตอบสนองภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย ท่าโยคะ บางท่า เช่น ท่าการผกผัน สามารถเพิ่ม การไหลเวียน ของเลือด และ การระบายน้ำเหลือง ซึ่งสนับสนุน การทำงาน ของภูมิคุ้มกัน

  • ปรับปรุง การทำงานของ ระบบทางเดินหายใจ

โยคะ ประกอบด้วย การฝึกหายใจ ที่เน้นการหายใจลึก ๆ ช้า ๆ สิ่งนี้สามารถ เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ทางเดินหายใจ , เพิ่มความจุของปอด และ ปรับปรุงการทำงาน ของ ระบบทางเดินหายใจ โดยรวม

  • คุณภาพ การนอนหลับ ที่ดีขึ้น

การฝึก โยคะ ก่อนนอน สามารถช่วยผ่อนคลาย ร่างกาย และ จิตใจ ช่วยให้นอนหลับ ได้ดีขึ้น เทคนิคการหายใจลึก ๆ และ การผ่อนคลาย จะช่วยให้ ระบบประสาทสงบ และ เตรียมร่างกายให้พร้อม สำหรับ การนอนหลับพักผ่อน

  • การจัดการ ความเจ็บปวด

โยคะ มีประโยชน์ ในการจัดการ กับ อาการปวดเรื้อรัง เช่น ปวดหลัง , ข้ออักเสบ และ โรคไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia) การออกกำลังกาย แบบยืดเหยียด และ เพิ่มความแข็งแรง อย่างอ่อนโยน สามารถบรรเทา ความเจ็บปวด และ เพิ่มความคล่องตัว

  • ความเป็นอยู่ที่ดี โดยรวม

ด้วยการ บูรณาการการ เคลื่อนไหวร่างกาย , การหายใจ , การฝึกสติ และ การผ่อนคลาย โยคะ จึงเป็นแนวทาง ที่ครอบคลุม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งหล่อเลี้ยง ความสมดุล , ความกลมกลืน และ ความสงบภายในใจ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโยคะ จะเป็นส่วนสำคัญ ของ วิถีชีวิต ที่มีสุขภาพดี แต่ก็ไม่ได้ ทดแทนการรักษาพยาบาล หรือ การรักษาโรคภัย ให้หายขาดทั้งหมด หากคุณมี ข้อกังวลด้านสุขภาพ ที่เฉพาะเจาะจง ควรปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสุขภาพ ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ประโยชน์ของ โยคะฝึกร่างกายและจิตใจ

แชร์ท่าเล่น โยคะคลายเครียด ที่ทุกคนควรรู้บทความที่น่าสนใจ

ประโยชน์ดี ๆ จาก โยคะ ( Yoga )
ฝึก โยคะ ได้อะไรมากกว่าที่คิด