อยากฝึก โยคะ ( Yoga ) ต้องฝึกอะไรบ้าง

Share : facebook_share line_share twitter_share messenger_share

อยากฝึก โยคะ ( Yoga ) ต้องฝึกอะไรบ้างโยคะ ( Yoga ) เป็นการฝึกสมาธิในการออกกกำลังกาย แถมยังมีประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพกาย และจิตใจ ดังนั้น มาดูกันดีกว่าฝึก โยคะ ( Yoga ) ทั้งทีต้องฝึกอะไรบ้าง ?

 

1. ฝึก โยคะ ( Yoga ) ทางกาย ( ท่าอาสนะ )

     โยคะ อาสนะ ( Yoga Asana ) คือ ท่าฝึก โยคะ ( Yoga ) ทางกายบริหาร เพื่อสร้างความสมดุลให้กับร่างกาย เพิ่มความยืดหยุ่น ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย และทำให้ระบบกระดูกสันหลังแข็งแรง รวมถึงทำให้จิตใจได้ผ่อนคลาย มีสมาธิ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ เพื่อสมาธิ เพื่อสร้างสมดุล และเพื่อการผ่อนคลาย

  • อาสนะเพื่อสมาธิ : เป็นอิริยาบถที่ทำให้ร่างกายตั้งตรง อยู่ได้อย่างมั่นคงเป็นเวลานาน ทั้งลำตัว คอ และศีรษะ โดยไม่ฝืน
  • อาสนะเพื่อสร้างสมดุล : เป็นการเหยียดร่างกายแล้วนิ่ง มีความยืดหยุ่น และช่วยให้กล้ามเนื้อหลังต่าง ๆ ยืดหยุ่น
  • อาสนะเพื่อการผ่อนคลาย : เป็นอิริยาบถในท่านอน มีวัตถุประสงค์เพื่อการผ่อนคลายทั้งกาย และใจ

 

     ท่าอาสนะ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ท่า ได้แก่ ท่าอุ่นเครื่อง ( ท่าผ่อนคลาย ) ท่ายืน ท่านั่ง ท่าบนพื้น และท่าเอี้ยวตัว

 

2. โยคะ ( Yoga ) ฝึกหายใจ ( ฝึกลมปราณ )

     การฝึกหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการหายใจให้ถูกวิธีเป็นการยกระดับแห่งคุณค่าของการฝึกในท่าอาสนะให้สูงขึ้น เป็นการฝึกเพื่อควบคุมการหายใจให้สามารถหายใจได้ลึกกว่าเดิม และยาวกว่าเดิม

วิธีการหายใจที่ใช้ในการฝึก โยคะ ( Yoga ) ทำได้ 3 วิธี คือ

  • การหายใจเข้า - ออก สลับกับการเปลี่ยนท่า

     มีลักษณะเหมือนการฝึกลมปราณขั้นต้น วิธีการหายใจจะเน้นให้หายใจเข้า แล้วปฏิบัติตามท่า จากนั้นก็หายใจออก ขณะที่หายใจออกก็คลายท่าไปด้วย ทำการฝึก 4 - 6 ลมหายใจ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 วินาที

  • การหายใจเข้าก่อนเริ่มทำท่า โยคะ ( Yoga )

     ก่อนเริ่มทำท่า โยคะ ( Yoga ) ให้หายใจเข้าให้เต็มที่แล้วกลั้นหายใจ จากนั้นจึงทำท่า โยคะ ( Yoga ) เมื่อทำท่าฝึกเสร็จก็หายใจออก และหายใจปกตินานตามที่ต้องการ เมื่อจะเปลี่ยนท่าอีกครั้งให้หายใจเข้าให้เต็มที่กลั้นหายใจแล้วจึงคลายท่า วิธีนี้ฝึกง่าย และเป็นที่นิยม

  • การหายใจให้สอดคล้องกับท่า โยคะ ( Yoga )

     หากท่า โยคะ ( Yoga ) ไหนที่ทำให้ปอดขยายก็ให้หายใจเข้า ท่าไหนที่ทำให้ปอดเล็กลงก็ให้หายใจออก ท่าที่ต้องหายใจเข้า คือ ท่ายกแขนขึ้น การเงยตัว การยืดตัวขึ้น การแอ่นอก ส่วนท่าที่ต้องหายใจออก คือ ท่าที่ยกแขนลง ท่าที่มีการบิดตัว การฝึกหายใจให้สอดคล้องกับท่าจะมีความยาก เพราะจะต้องจำท่าการฝึก และต้องจำได้ว่าจะหายใจเข้า - ออกตอนไหน

     ซึ่ง 3 วิธีที่ได้บอกไปนั้น สามารถใช้กับการฝึก โยคะ ( Yoga ) ได้ทั้งหมด อยู่ที่ผู้ฝึกว่าต้องการเลือกวิธีหายใจแบบใด

 

3. โยคะ ( Yoga ) ฝึกทำสมาธิ

     การฝึกทำสมาธิ คือ การที่ให้คุณอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ ไม่นึกถึงอดีต หรือ อนาคต ซึ่งการฝึกทำสมาธิเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เมื่อใดที่คุณเริ่มทำได้สักครั้งหนึ่ง คุณจะรู้สึกจิตใจสงบขึ้น มีอารมณ์มั่นคง มีความผ่อนคลาย วางจากความเครียดที่เกิดจากภายใน และภายนอกได้ การฝึกโยคะทำให้จิตมีสมาธิ รวมไปถึงร่างกาย และจิตมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน

     การฝึก โยคะ ( Yoga ) ทำให้ร่างกาย และจิตใจผ่อนคลาย ทำให้จิตใจสงบ มีชีวิตชีวา ทำให้คนที่ได้ฝึกรู้สึกว่าการฝึก โยคะ ( Yoga ) นั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลาย ได้สัมผัสพลังแห่งชีวิต มีความอ่อนช้อย นุ่มนวล ไม่มีอาการหอบ ไม่ก่อให้เกิดอาการเคล็ดขัดยอก และไม่เจ็บปวด จึงมีความสุขที่ได้มาฝึกเรื่อย ๆ จนกลายเป็นที่นิยม

 

ข้อควรระวังในการเล่น โยคะ ( Yoga )

  • พื้นที่เลือกในการฝึก โยคะ ( Yoga ) จะต้องมีบริเวณที่ค่อยข้างกว้างพอสมควร อย่าใช้พื้นที่เล็ก ๆ หรือแคบจนเกินไป ควรเลือกที่ที่สามารถหายใจได้สะดวก อากาศถ่ายเทไม่มีมลพิษ
  • การฝึกเล่น โยคะ ( Yoga ) หลีกเลี่ยงการเล่น โยคะ ( Yoga ) หลังจากการรับประทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ อย่างน้อยเว้นช่วงเวลา ซักประมาน 1 – 2  ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงอาการจุกเสียดที่จะเกิดขึ้น
  • ศึกษาท่า โยคะ ( Yoga ) ก่อนทีจะเล่น โยคะ ( Yoga ) ในท่าต่าง ๆ ควรฝึก หรือศึกษาให้ถูกวิธี และทำความเข้าใจกับท่านั้นเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่อาจบาดเจ็บได้ ควรเลือกที่เป็นพื้นฐานก่อน
  • ไม่ไหวอย่าฝืน ข้อสุดท้ายนี้ถือเป็นกฎเหล็กในการที่จะเล่น โยคะ ( Yoga ) ห้ามฝืนร่างกาย เพราะอันตราย และเสี่ยงต่อร่างกาย ในการเล่น โยคะ ( Yoga ) ควรที่จะผ่อนคลาย เพราะการเล่น โยคะ ( Yoga ) คือการเล่นแบบเพื่อผ่อนคลายร่างกาย ไม่ใช่เล่นเพื่อเกร็ง หรือฝืนอาจจะทำให้ร่างกายนั้นทรุดลงโดยไม่รู้ตัวได้

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

ประโยชน์ของ โยคะร้อน ( Bikram Yoga )

ความสัมพันธ์ของ โยคะ ( Yoga ) กับเซ็กบทความที่น่าสนใจ

เริ่มต้น ฝึกโยคะ ( Yoga ) ครั้งแรก ต้องทำยังไงบ้างนะ
ลดสิว วัยทำงานด้วย 4 ท่าโยคะ