ความสัมพันธ์ของ กีฬา และ โยคะ ( Yoga )

Share : facebook_share line_share twitter_share messenger_share

ความสัมพันธ์ของ กีฬา และ โยคะ ( Yoga )โยคะ ( Yoga ) เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ผู้หญิงส่วนมากเล่น ซึ่งผู้ชายก็เล่นได้ แต่รู้หรือไม่ว่า กีฬา และ โยคะ ( Yoga ) ก็มีความสัมพันธ์กัน โดยที่เราไม่อาจคาดถึง มาดูกันว่า 2 สิ่งนี้สัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง

 

     ทำไม โยคะ ( Yoga ) ถึงมีความเกี่ยวข้องกับ กีฬา ฟัง ๆ ดูแล้ว เหมือนจะไม่สามารถที่จะเข้ากันได้ แท้จริงแล้ว มันเกี่ยวข้องกันนะ สิ่งหนึ่งที่ได้เหมือนกันแน่นอน คือ เหงื่อ และ สุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ของร่างกายของเรา

     โยคะ ( Yoga ) มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการฝึก กีฬา เพราะท่า โยคะ ( Yoga ) คือ ท่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวได้มุม ( Range of Motion : ROM ) หรือ ระยะการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การเล่นกีฬา และ กิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ นั้น ผู้เล่นต้องมีการอบอุ่นร่างกาย ( Warm Up ) ก่อนการเล่น และ สามารถทำให้คลายอุ่น หรือ ที่เรียกว่า ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ( Cool Down ) หลังการเล่น ทั้งการอบอุ่นร่างกาย และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อรวมอยู่ด้วย ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า โยคะ ( Yoga ) เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นกีฬา หรือ การออกกำลังกาย นอกเหนือจากที่กล่าวถึงมาแล้วนั้น โยคะ ( Yoga ) ยังมีความสำคัญต่อการเล่นกีฬา และ การออกกำลังกายด้วยเหตุผลอีกหลายประการ ดังนี้

     โยคะ ( Yoga ) ช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่น ( Flexibility ) ทำให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวได้มุม ( ROM ) มากขึ้น จึงสามารถเคลื่อนไหวได้โดย ไม่ติดขัด สามารถช่วยลดการบาดเจ็บ อันเนื่องมาจาการดึงของกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว หรือ เคลื่อนที่ตามต้องการ จึงกล่าวได้ว่า ความยืดหยุ่น มีความสำคัญโดยตรงต่อการเล่นกีฬา ผู้ที่เล่นกีฬา สามารถพัฒนาความยืดหยุ่นของตนเองได้ ด้วยการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ( Stretching ) แบบต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงการฝึกตามแบบ โยคะ ( Yoga ) อีกด้วย

     โยคะ เป็นการฝึกจิต การฝึก โยคะ ( Yoga ) จะต้องมีการฝึกทั้งทางจิต และ ทางกายควบคู่กันไป นักกีฬาที่มีทักษะสูง หากไม่สามารถควบคุมความกดดัน ความวิตกกังวล ในสถานการณ์ของการแข่งขันเอาไว้ได้ ความสามารถในการเล่นกีฬา หรือ การปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนั้น ก็จะด้อยลง ขาดประสิทธิภาพ การฝึกจิตด้วยการทำท่า โยคะ ( Yoga ) เพียง 1 - 2 ท่า ขณะอบอุ่นร่างกาย หรือ ตอนผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หลังการเล่นกีฬา เป็นการฝึกสมาธิจิตขั้นพื้นฐานให้กับนักกีฬา วิธีการดังกล่าว จะทำได้ไม่ยาก เพราะไม่ต้องอาศัยเวลาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการฝึกซ้อมประจำวัน แต่อย่างใด

     ท่า โยคะ ( Yoga ) เป็นการฝึกใช้ร่างกายด้านซ้าย และ ขวาให้ทำงานอย่างสมดุลกัน กีฬาบางอย่าง เช่น เทนนิส หรือ ดาบสากล มีการฝึก และ ใช้ร่างกายเพียงด้านเดียว ผลที่ตามมาคือ อวัยวะ หรือ ส่วนของร่างกายที่ใช้อยู่เป็นประจำ มีการพัฒนามากกว่าอีกด้านหนึ่ง ความแตกต่างนี้ จึงอาจเป็นในเรื่องของขนาดกล้ามเนื้อข้างหนึ่งใหญ่กว่า หรือ แข็งแรงกว่าอีกข้าง เป็นต้น การฝึก โยคะ ( Yoga ) สามารถแก้ไขความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อ หรือ ร่างกายอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวได้

     โยคะ ( Yoga ) เป็นการฝึกรับรู้กับลมหายใจเข้าออก มีการฝึกปราณายามะ หรือ ปราณ ( Pranayama ) เป็นผลให้ผู้ฝึกมีสมาธิดีขึ้น สามารถควบคุมความตื่นเต้น และ วิตกกังวลต่อสถานการณ์ของการแข่งขันได้ในระดับหนึ่ง การที่นักกีฬาควบคุมตนเองได้ดี และ หวั่นไหวต่อเกมส์ หรือ คู่ต่อสู้น้อยลงเท่าใด ความสามารถในการเล่นก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

     การฝึก โยคะ ( Yoga ) ทำให้ผู้ฝึกเกิดการผ่อนคลายทั้งทางร่างกาย และ ทางจิตใจ การฝึกจะทำเวลาใดก็ได้ที่สะดวก เช่น ก่อนนอน การฝึกฝน โยคะ ( Yoga ) อย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องของท่า และ จังหวะการหายใจเข้าออก จึงจะก่อให้เกิดการผ่อนคลายได้ ดังนั้น ผู้ที่จะนำ โยคะ ( Yoga ) ไปใช้ผ่อนคลายความตึงเครียด จึงต้องเรียนรู้ท่า โยคะ ( Yoga ) พื้นฐานเสียก่อน ขั้นต่อไปจึงสามารถเลือกท่าประยุกต์ไปใช้ให้เหมาะสมกับประเภทกีฬาที่เล่นได้

     โยคะ ( Yoga ) ไม่ใช่การแข่งขัน ผู้สอน และ ผู้ฝึก โยคะ ( Yoga ) ต้องระลึกเสมอว่าข้อต่อของแต่ละคน มีความแตกต่างกัน การเลือกท่าที่เหมาะสม ฝึกตามขีดความสามารถของตน จึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา และ ผู้ที่ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการฝึก โยคะ ( Yoga ) หรือ ฝึกท่าประยุกต์ของ โยคะ ( Yoga ) การมีจุดมุ่งหมายในการฝึกที่ชัดเจน อาจจะช่วยให้การเลือกท่าสอดคล้องกับความต้องการยิ่งขึ้นนั่นเอง

     และนี่คือ ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของ กีฬา และ โยคะ ( Yoga ) ยิ่งคนที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้ว มาออกกำลังกายด้วย โยคะ ( Yoga ) ไปด้วย รับรองเลยว่า ทั้งสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตของคุณ จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

โยคะ ( Yoga ) ประเภท โยคะร้อน ( Bikram Yoga ) มีดีอย่างไร

โยคะ ( Yoga ) นั้นมี กี่ประเภทบทความที่น่าสนใจ

Cover Dance เต้นสนุก สุขภาพดี
การหายใจ ขณะเล่น โยคะ ( Yoga )