โยคะ

Share : facebook_share line_share twitter_share messenger_share

ฝึกฝน ร่างกาย และ จิตใจ ด้วยการ ฝึกโยคะการฝึก โยคะ เป็นการ ออกกำลังกาย อีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วย ให้คุณได้ ฝึกฝน ร่างกาย ให้แข็งแรง และ มีความยืดหยุ่น อีกทั้ง ยังช่วย ฝึกฝน จิตใจ ให้มีสมาธิ ผ่อนคลาย ไร้ความเครียด ซึ่งจะส่งผลดี ให้กับ ร่างกาย และ สุขภาพ ของคุณ ในระยะยาวได้

 

โยคะ เป็นการ ออกกำลังกาย ที่ต้องใช้ พละกำลัง ของร่างกาย เพื่อการทรงตัว หรือ ควบคุม ให้ร่างกาย ให้อยู่ในท่า ที่สมดุล โดยการ ฝึกโยคะ เป็นประจำ จะทำให้ กล้ามเนื้อ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็น แขน ขา หลัง และ กล้ามเนื้อ ส่วนแกนกลาง

โยคะ ยังช่วย ฝึกความยืดหยุ่น ให้กับ ร่างกาย เพราะท่า ฝึกโยคะ ในแต่ละท่านั้น จะช่วย ยืดเหยียด กล้ามเนื้อและ ช่วยให้ สามารถ ขยับร่างกาย ได้มากขึ้น อีกทั้ง โยคะ เป็นการ ออกกำลังกาย ที่มี แรงกระแทกต่ำ ถึงแม้ จะฝึกบริหาร ที่ใช้ทุกส่วน ในร่างกาย แต่ก็ ไม่ทำให้ เกิดการ กระแทก ต่อข้อต่อได้

 

ในการวางท่า ของโยคะ จะเป็น การเคลื่อนไหว ที่ออกแบบ มาเพื่อให้ฝึก ความแข็งแรง และ ความยืดหยุ่น ของร่างกาย ที่เริ่ม ตั้งแต่ ลำดับท่า จากการ นอนลง บนพื้น ด้วยความ ผ่อนคลาย ไปจนถึง ท่าที่ ต้องใช้ ความทนทาน ของร่างกาย มากขึ้น

และ ในการ หายใจ ขณะฝึกโยคะ ก็สำคัญ การควบคุม การหายใจ จะช่วยให้ สามารถ ควบคุม ร่างกาย และ ช่วยให้ จิตใจ เกิดความสงบ มีสมาธิ ไม่ว่อกแว่ก จะให้เกิด สติอยู่กับตัว

 

การฝึก โยคะ จะมีความปลอดภัย กับ ผู้ที่มี สุขภาพดี เป็นปกติ และ ฝึกภายใต้ คำแนะนำ ของผู้สอน ตามสถาบัน ที่ผ่าน การอบรม แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกโยคะ ก็อาจทำให้ เกิดความเสี่ยงได้ เช่นเดียวกัน หากเป็น ผู้ที่มี ปัญหาสุขภาพ หรือ มีภาวะ ดังนี้ ที่ควร ไปปรึกษาแพทย์ก่อน หากต้องการ ฝึกโยคะ

- ผู้ที่มีปัญหา ทางสายตา เช่น เป็นต้อหิน

-ผู้ที่เป็น โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน ( Herniated Disk )

- ผู้ที่เป็น โรคกระดูกพรุน ในขั้นรุนแรง

- ผู้ที่มี ปัญหาความเสี่ยง ในการเกิด ลิ่มเลือด

- ผู้ที่มีปัญหา ในการทรงตัว ขั้นรุนแรง

- ผู้ที่เป็น โรคความดันโลหิตสูง

- ผู้ที่เป็น โรคเบาหวาน

- ผู้ที่มีปัญหา เกี่ยวกับ หัวใจ

- ผู้ที่กำลัง ตั้งครรภ์ ที่ควร หลีกเลี่ยง บางท่า ที่อาจ เป็นอันตราย ต่อเด็กในครรภ์

 

การฝึก โยคะ เป็นเรื่องที่ดี ต่อร่างกาย และ สุขภาพ อย่างมาก แต่ทุกคน ก็ควรรู้ ข้อจำกัด ของตัวเอง ไม่ให้มากเกินไป หรือ น้อยเกินไป ควรออกกำลัง แต่พอดี และ ทำท่า ที่สามารถ ทำได้ ไม่ฝืนตัว จนอาจ ทำให้เกิด อุบัติเหตุ ของข้อต่อ ส่วนต่าง ๆ ในร่างกายได้

 

เพราะฉะนั้น การฝึก โยคะ ที่ดี ควรได้รับ การฝึก จากผู้เชี่ยวชาญ หรือ ครูตามสถาบันโยคะ ที่ได้รับ การอบรม มาอย่างเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ครูฝึก ช่วยประเมิน สภาพร่างกาย และแนะนำท่าที่ถูกต้อง แก่คุณได้

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เล่นโยคะ ควรแต่งกายอย่างไร

ข้อดีจากการเล่นโยคะบทความที่น่าสนใจ

โยคะ ( Yoga ) เล่นได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่
เตรียมความพร้อมก่อนเล่นโยคะ