รักษาโรคภูมิแพ้ ด้วย โยคะ

Share : facebook_share line_share twitter_share messenger_share

รักษาโรคภูมิแพ้ ด้วย โยคะโรคภูมิแพ้ มักเป็นโรคที่เกิดจากคนที่มีร่างกายอ่อนแอ แต่เมื่อเป็นแล้ว ก็สามารถรักษาหายได้ โดยจากคำแนะนำจากคุณหมอบ้าง หรือหลักการดูแลตัวเองที่ดีบ้าง หารู้ไม่ว่า โยคะ ก็สามารถรักษาคุณ จากโรคภูมิแพ้ได้นะ

 

โรคภูมิแพ้

     โรคภูมิแพ้ เป็นโรคทางภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากร่างกายได้รับสารที่แพ้เข้าไป และเกิดปฏิกิริยาของสารแพ้กับภูมิคุ้มกัน อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะหนึ่งหรือหลายอวัยวะร่วมกันได้ อาการของผู้ป่วยมีได้ทั้งทาง, ตา, หู, คอ, จมูก ทางเดินหายใจส่วนล่าง ทางเดินอาหารหรือทางผิวหนัง สารแพ้มีอยู่มากมายหลายชนิด คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ ก็อาจแพ้สารคนละชนิดกับอีกคนได้ อีกทั้งสารก่อภูมิแพ้ ยังมีความแตกต่างมากน้อยในแต่ละที่ด้วย  

 

โรคภูมิแพ้ ติดต่อหรือไม่

     แม้ว่าโรคภูมิแพ้ จะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่ก็สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ พบว่า ถ้าพ่อและแม่เป็นโรคภูมิแพ้ ลูกมีโอกาสเป็นประมาณ 60% แต่ถ้าพ่อหรือแม่ เป็นโรคภูมิแพ้ ลูกมีโอกาสเป็นประมาณ 30%

 

รักษาโรคภูมิแพ้ ด้วย โยคะ

     โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่ผู้ป่วยนิยมใช้โยคะมาเป็นวิธีรักษากันมากไม่แพ้โรคอื่นๆ เพราะเนื่องจากอาการของโรคภูมิแพ้นั้น โดยส่วนใหญ่ จะเกิดจากระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น เมื่อมีการฝึกเล่นโยคะจึงกลายเป็นผลดีต่อคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างมาก เพราะการเล่นโยคะ คือการผ่อนคลาย อาศัยการฝึกการหายใจเข้าออก เมื่อหายใจเข้า ก็ต้องหายใจให้สุดลมหายใจ และเมื่อหายใจออกนั้น ก็ต้องหายใจออกให้สุดเช่นกัน ซึ่งเป็นผลดีมากต่อคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ นอกจากจะช่วยเรื่องของภูมิแพ้แล้ว โยคะยังสามารถช่วยเรื่องของโรคหอบหืดได้อีกด้วย จากการทดลองให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดเล่นโยคะไปพร้อมๆ กันกับการรักษาด้วยการกินยา พบว่าผู้ป่วยโรคหอบหืดมีอาการหอบลดน้อยลง การเล่นโยคะ จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่แพทย์แนะนำในการ รักษา โรคภูมิแพ้, หอบหืด แพทย์ไม่ได้ระบุว่าการเล่นโยคะ จะเป็นวิธีการรักษาแทนการกินยา แต่ให้เล่นโยคะไปพร้อมๆ กับการกินยาเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ และโรคหอบหืด

 

     เพราะในประเทศไทย มีผู้ป่วยหอบหืดประมาณร้อยละ 5 - 7 หรือ 4 ล้านคน ส่วนโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ มีประมาณร้อยละ 40 และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมีหลายประการ เช่น พันธุกรรม, สิ่งแวดล้อม, อารมณ์เครียด การติดเชื้อในทางเดินหายใจ เป็นต้น

 

     โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ เป็นโรคที่ยังรักษาไม่หายขาด ผู้ป่วยต้องใช้ยาควบคุมอาการอยู่ตลอด ยาที่ใช้ก็มีอาการข้างเคียง และราคาแพง ซึ่งกลายเป็นภาระของผู้ป่วยอย่างมาก แพทย์แผนปัจจุบันหลายท่าน ได้นำเอาวิธีการฝึกโยคะมาใช้

 

     การฝึกโยคะ รักษาโรคภูมิแพ้ จะประกอบไปด้วยการบริหารกาย, การบริหารการหายใจ และการฝึกความผ่อนคลาย ฝึกสมาธิ เป็นการฝึกทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจมีปัจจัยหลายประการด้วยกัน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ฉะนั้นในการฝึกจึงต้องฝึกอย่างเป็น องค์รวม ( Holistic approach ) การฝึกโยคะ และสมาธิเป็นวิธีการด้านการแพทย์ทางกายและจิต ( Mind / Body Medicine )  ที่แพทย์แผนปัจจุบันนิยมนำมาใช้ร่วมกับการรักษาด้วยยา

 

     การรักษาโรคภูมิแพ้ ด้วย โยคะ ช่วยให้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ทนทานต่อสารกระตุ้นได้ดี บางรายหายขาดได้ ถ้าฝึกหัดทุกวันสม่ำเสมอ ผู้ป่วยภูมิแพ้ที่เป็นมาก ก็จะมีอาการทุเลาลง ใช้ยาลดลง การฝึกโยคะ รักษา โรค ภูมิแพ้ ใช้เวลาและความพยายามน้อย แต่จะได้ผลมาก สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ควรหันมาสนใจ ฝึกโยคะ รักษา โรคภูมิแพ้ ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยา ก็จะช่วยให้อาการภูมิแพ้ หายขาดได้อย่างแน่นอน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก thairath

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

- โยคะร้อน คืออะไร

- แก้ปัญหาสุขภาพ ด้วย โยคะบทความที่น่าสนใจ

โยคะคุณแม่ สร้างเสริมพัฒนาการลูกน้อยในครรภ์
5 เหตุผลของ โยคะ ที่วิทยาศาสตร์รับรอง